Veiligheids trainingen helpen ongelukken voorkomen

Door je personeel regelmatig veiligheidstrainingen te laten volgen wordt de kans dat er ongelukken gebeuren kleiner. En als er toch iets gebeurt zijn de gevolgen minder ernstig. Want je personeel weet na het volgen van veiligheids trainingen hoe er moet worden gehandeld, waardoor veel vlotter actie wordt ondernomen. Een evacuatie bij een brand zal na een training sneller verlopen. Als iemand een hartaanval krijgt is er sneller een hulpverlener ter plekke die met een AED kan omgaan. Veiligheids trainingen zorgen ook voor meer bewustheid. Daardoor worden tijdens het werk minder risico’s genomen.

Veiligheids trainingen moeten regelmatig worden gegeven

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat – afhankelijk van het aantal personeelsleden – minimaal één werknemer een BHV-diploma heeft. Dat betekent dat die werknemer regelmatig veiligheids trainingen krijgt, zodat hij weet hoe er gehandeld moet worden in het geval van een calamiteit. Een BHV’er kan niet alleen helpen bij ongevallen op de werkvloer, maar weet ook wat hij moet doen als iemand een acute hartaanval krijgt. De houdbaarheid van die trainingen is beperkt. Het is belangrijk dat BHV’ers af en toe een opfriscursus krijgen.

Een plan is de basis voor een veilige werkplek

Een veilige werkplek is meer dan de aanwezigheid van voldoende BHV’ers. Een veilige werkplek begint met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dat is een onderzoek door een specialist, die door je bedrijf loopt, kijkt waar zich risicovolle situaties voordoen, en aangeeft op welke wijze deze risico’s kunnen worden verlaagd. De rapportage, die uit een  RI&E voortvloeit, is de basis voor een plan om de veiligheidssituatie in je bedrijf te verbeteren. Veiligheids trainingen zijn daar een onderdeel van. In de trainingen worden werknemers opgeleid om onveilige situaties te herkennen en actie te ondernemen.