Kerstpakketten: prima manier om personeel te verblijden

Kerstpakketten

Ondertussen is de traditie omtrent kerstpakketten al zo ingebakken in onze cultuur, dat vele medewerkers ronduit verwachten dat ze ook dit jaar weer rond midden december met zo’n kerstpakket worden verblijd. Nu is het eigenlijk niet zo dat je dit als medewerker voor lief moet nemen; toch ben je als ondernemer verstandig als je deze traditie ook dit jaar weer in stand houdt. Vergeet namelijk niet wat de belangrijkste reden is achter het kerstpakkettenidee: het aan je medewerkers laten merken dat je hun inzet waardeert. En dat is belangrijk, elk jaar opnieuw.

Verschillende pakketten

Om deze redenen is waardering zo belangrijk

Dat goed werkgeverschap belangrijk is, dat is nooit anders geweest. Maar wat dat goede werkgeverschap inhoudt, dat is in de loop der jaren wel iets veranderd. In deze tijden kunnen we niet om het feit heen dat mensen graag schouderklopjes en complimenten krijgen. Dit is een doorlopend proces. En aangezien mensen geneigd blijken te zijn negatieve zaken langer te onthouden, is een herhaalde positieve bijdrage essentieel. Belangrijk is om hierin mee te gaan als bedrijfsleider. Want ja, ook voor jou als ondernemer levert het iets op, te weten:

• Mensen die erkenning voor hun werk voelen, zijn productiever en gemotiveerder. Ook zijn ze minder vaak ziek.
• Gewaardeerde medewerkers blijven je bedrijf langer trouw. Daardoor hoef je minder vaak nieuw personeel te werven.
• Personeelsleden die tevreden zijn verspreiden op hun beurt ook weer hun tevredenheid en positivisme. Dit levert een fijnere sfeer op de werkvloer op.

Unisex