Crises komen vaker voor dan je denkt. Veel bedrijven zijn er niet op voorbereid en dienen opeens te handelen. Daarbij kunnen zaken fout gaan, waaruit weer lessen getrokken kunnen worden voor in de toekomst. Echter, om de situatie op het moment zelf niet te verslechteren en om een ongewenste negatieve nasleep te voorkomen, is het belangrijk om snel en gericht te handelen. Crisiscommunicatie is hier een belangrijk deel van. Lees gauw verder!

Communiceer gelijk

Het slechtste wat je kunt doen is geen commentaar leveren. Ook al is er nog zo weinig informatie beschikbaar, kom altijd met een bericht naar buiten. Zo houd je als bedrijf zelf de regie in handen over de communicatie rondom de crisis. Vermeld dat je nog niet alle informatie hebt en dat er op dit moment nog onderzoek gedaan wordt of dat je er later op terug komt. Vermijd ten alle tijd ”geen commentaar”! Probeer zoveel mogelijk feiten te noemen, maar ga niet speculeren. Dit kan later alleen maar tegen je worden gebruikt.

Intern gaat boven extern

Al zijn er veel verschillende stakeholders die graag willen weten wat er aan de hand is, is het belangrijk om eerst intern te communiceren. Het is namelijk pijnlijk als het personeel via mediakanalen moet horen dat er iets ergs of vervelends gebeurd is. Zijn er gewonden gevallen, of misschien nog erger? Communiceer dit dan direct met familieleden of andere betrokkenen. Voorkom dat zij dit nieuws moeten horen via anderen. Daarnaast is het belangrijk dat de juiste personen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom de crisis. Mochten er aan hen vragen worden gesteld, dan kunnen zij deze juist beantwoorden.

Toon empathie

Als organisatie wil je zoveel mogelijk schade voorkomen of de crisis zo snel mogelijk oplossen en daarbij wordt nog wel eens een heel belangrijk aspect vergeten: empathie. Doordat het crisisteam zo erg bezig is met het oplossen van de situatie en het verkrijgen van belangrijke informatie, wordt empathie als het ware als minder belangrijk ervaren. De crisiscommunicatie komt dan te zakelijk over, waardoor het bedrijf zich afstandelijk opstelt. Dit kan zorgen voor imagoschade die later moeilijk te herstellen blijkt. Crisiscommunicatie toepassen op de juiste manier is dus essentieel. Bezoek deze website voor meer tips, voorbeelden en uitleg!