Continu verbetering met de PDCA cyclus

De plan, do, check, act (pdca) cyclus is een managementbenadering. De Pdca-cyclus is nu een veelgebruikt raamwerk geworden voor continue verbetering in productie, management en andere gebieden, voor het eerst geïntroduceerd door Walter Schuart en verder verbeterd door William Deeming. Het biedt een eenvoudige en praktische benadering van probleemoplossing en verandermanagement. Alvorens processen en werkgewoonten te veranderen, kan het model worden gebruikt om verbeterinitiatieven op kleine schaal te evalueren.

Pdca is een aanpak in vier fasen die teams helpt om herhaling van fouten te voorkomen en procedures te verbeteren. Nu we de basisprincipes van pdca hebben behandeld, gaan we dieper in op het onderwerp en leren we meer over de cyclus.

Het belang van de pdca cyclus

Deze  planning en control cyclus is een iteratieve methode om producten, mensen en diensten door de tijd heen te verbeteren. Het vormde een belangrijk onderdeel van wat nu bekend staat als management. Oplossingen, testen, resultaten evalueren en het proces verfijnen maken allemaal deel uit van de strategie om een ​​pdca-model uit te voeren. Als een groot aantal klanten bijvoorbeeld heeft geklaagd over de trage reactietijd van uw personeel, zult u hoogstwaarschijnlijk de manier waarop uw team werkt moeten veranderen om de consumenten tevreden te houden. Hier komt plan, do, check act cyclus om de hoek kijken.

Stappen en procedure

  • Plan. In deze fase plan je wat er moet gebeuren, afhankelijk van de grootte van het project. Het zal meestal uit kleinere stappen bestaan, zodat u een goed plan kunt bouwen met minder faalkansen. Voordat u naar de volgende fase gaat, moet u een aantal basisproblemen oplossen. Wat is het kernprobleem dat we hebben? welke middelen hebben we? Welke middelen moeten we aanschaffen? Wat zijn de doelen in gedachten?
  • Do. In deze fase pas je alles toe wat in de vorige fase is overwogen. Houd er rekening mee dat zich in deze fase onvoorziene problemen kunnen voordoen. Daarom kunt u in een perfecte situatie eerst proberen om uw plan op kleine schaal en in een gecontroleerde omgeving in te voeren.
  • Check. Als u uw plan wilt verbeteren, vermijd dan terugkerende fouten en pas met succes continue verbetering toe. Je moet hier voldoende aandacht besteden aan de controlefase. U moet uw plannen controleren en zien of uw oorspronkelijke plan echt heeft gewerkt en of u de doelen van het project heeft bereikt.
  • Act. Uiteindelijk kom je in de laatste fase van de cyclus. Wanneer alles er perfect uit ziet en de team erin is geslaagd de oorspronkelijke doelen te bereiken gaat u handelen. Uw pdca-model wordt de nieuwe standaard basislijn van u project.

Voor-en nadelen toepassing pdca

PDCA is aanpasbaar en kan worden gebruikt in een reeks zakelijke instellingen en toepassingen. Projectmanagement, productontwikkeling en resourcemanagement zijn allemaal mogelijke use-cases.

Het PDCA-paradigma is makkelijk en eenvoudig te begrijpen. Het is een krachtige motivator voor significante verandering en ontwikkeling, terwijl het verspilling vermindert en de efficiëntie verhoogt.

De taak is niet eenvoudig, ondanks de eenvoud van het model. Omdat PDCA procesveranderingen opdeelt in kleinere fasen, kan het traag zijn en niet ideaal voor tijdgevoelige initiatieven.

Inzet is vereist: PDCA is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een continu proces dat inzet en determinatie vereist. De PDCA-cyclus zal op de lange termijn niet functioneren zonder toegewijd leiderschap.